Winnen1.nl iPhone laptop scooter vakantie playstation geldprijs winnen prijzen win prijs

 
Menu en WinActies

Welkom op Winnen1.nl de nummer 1 site om iets te winnen!!!

Vanaf 1 maart 2018 zijn de Winacties Online en kan je Gratis meedingen naar deze leuke prijzen.

Winnen1.nl gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden zorgvuldig nageleefd. Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Winnen1.nl met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Wie is Winnen1.nl?
Winnen1.nl verzamelt consumenteninformatie voor marketing doeleinden voor haarzelf en voor haar partners.
De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van Winnen1.nl.

Voor welke doeleinden wordt de verzamelde informatie gebruikt?
De door u ingevulde gegevens worden gebruikt voor het trekken van de prijswinnaars alsmede het uitkeren van de prijzen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt en beschikbaar gesteld voor commerciŽle doeleinden. Dit wil zeggen u voorzien van aantrekkelijke aanbiedingen, andere interessante prijsvragen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke. Dit kan geschieden d.m.v. email, post, SMS of telefoon.
Tevens worden de gegevens gebruikt voor analyse doeleinden ter verbetering van de website en ter verrijking (aanvullen) van andere databases.

Aan wie wordt de informatie verstrekt?
Winnen1.nl hanteert een zeer behouden beleid ten aanzien van de inzet van uw gegevens. Wij selecteren onze partners zeer zorgvuldig en doen er alles aan om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor uitingen die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

U geeft door het meedoen aan deze actie en door akkoord te gaan met de deelname voorwaarden en het privacy statement, Winnen1.nl het recht (permissie) om de door u kenbaar gemaakte gegevens (tijdelijk) ter beschikking aan derden te stellen.

Daarnaast wordt de informatie ter beschikking gesteld aan de partijen (partners) die de acties van Winnen1.nl promoten en op die manier inschrijvingen (deelnemers) vergaren.

Als dit plaatje naast een vraag staat is er extra informatie beschikbaar. U kunt de informatie bekijken door met uw muis over het logo te bewegen.

Welke rechten heeft u?
U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Indien u geen (e)mailings meer van ons wenst te ontvangen of indien u wilt dat wij uw gegevens blokkeren kunt u ons dat langs schriftelijke of elektronische weg meedelen. (zie contact)

winnen win prijsvragen prijzen prijs geldprijs iPhone laptop scooter vakantie playstation 4 Je mag uiteraard aan alle acties deelnemen!

ALLE WINACTIES VAN WINNEN1 ZIJN VOLLEDIG GRATIS!

winnen win prijsvragen prijzen prijs geldprijs iPhone laptop scooter vakantie playstation 4

       
DiGiHostWeb Auto Responsive Websites - Automatisch Aanpassen Websites voor Elk Type Apparaat of Breedte Beeldscherm

Winnen1.nl winnen online gratis winnaar prijsvragen winnaars prijsvraag prijzen win
prijs enquete actie voordeel goedkoop puzzel spel quiz spellen spelletjes