Winnen1.nl iPhone laptop scooter vakantie playstation geldprijsprijs playstation winnen prijzen win prijs

 
Menu en WinActies

Welkom op Winnen1.nl de nummer 1 site om iets te winnen!!!

Vanaf 1 maart 2018 zijn de Winacties Online en kan je Gratis meedingen naar deze leuke prijzen.

- Op deze actie zijn de bepalingen zoals vastgelegd in de gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.
- Een ander doel van deze actie is om consumenten en de adverteerder / sponsor met elkaar in contact te brengen.
- Iedere deelnemer aan deze actie kan in aanmerking komen voor de ter beschikking gestelde prijs.
- Deelname is uitsluitend mogelijk voor mensen die in Nederland woonachtig zijn.
- Deelnemers die onjuiste of onvolledige naam en adresgegevens insturen worden gediskwalificeerd en komen derhalve niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
- Deelnemers onder de leeftijd van 16 jaar dienen vooraf toestemming te verkrijgen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
- U kunt maximaal 1 keer deelnemen aan elke winactie.
- Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Winnen1.nl om hun namen en woonplaats, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.
- De in deze spelvoorwaarden genoemde gratis ter beschikking gestelde nieuwsbrieven / uitnodigingen / e-mails worden na het invullen van de contactgegevens en vr het invullen van de vragen geactiveerd.
- Winnen1.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door Winnen1.nl ter beschikking gestelde gegevens.
- Winnen1.nl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Spelvoorwaarden en het Privacy Statement. De actuele spelvoorwaarden en het actuele Privacy Statement zijn bij elke deelname te raadplegen. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de actuele voorwaarden.
- In alle gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Winnen1.nl.
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
- Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

winnen win prijsvragen prijzen prijs geldprijs iPhone laptop scooter vakantie playstation 4 Je mag uiteraard aan alle acties deelnemen!

ALLE WINACTIES VAN WINNEN1 ZIJN VOLLEDIG GRATIS!

winnen win prijsvragen prijzen prijs geldprijs iPhone laptop scooter vakantie playstation 4

       
DiGiHostWeb Auto Responsive Websites - Automatisch Aanpassen Websites voor Elk Type Apparaat of Breedte Beeldscherm

Winnen1.nl winnen online gratis winnaar prijsvragen winnaars prijsvraag prijzen win
prijs enquete actie voordeel goedkoop puzzel spel quiz spellen spelletjes